Murtad ialah seorang Mukmin yang menjadi Kafir dengan meyakinin, meragukan, menghalalkan atau mengharamkan salah satu dari pada kesepakatan para Ulama.
Adapun ciri-ciri orang murtad atau sebab-sebab seseorang menjadi murtad, ulama telah membahasnya. inilah point-point seseorang bisa di katakan Murtad. :
1. Syak (ragu) kepada Allah.
2. Syak (ragu) kepada kerasulan nabi Muhammad anak Abdullah ibunya Aminah.
3. Syak (ragu) kepada Alqur’an,meragukan bahawa Alqur’an itu wahyu dari Allah.
4. Syak (ragu) bahwa akan ada hari Qiamat, hari akhir, Syurga dan Neraka dan lain-lain sebagainya.
5. Syak (ragu) bahwa Nabi Muhammad itu Isra’ dan Mikraj dengan ruh dan tubuh.
6. Meng’iktiqatkanbahwa Allah tidak mempunyai sifat, seperti ilmu, Hayat, Baqa, qidam dan lain-lainnya.
7. Meng’iktiqatkanbahwa Allah bertubuh seperti manusia.
8. Menghalalkan perbuatan yang haram yang Ulama telah sepakat tentang keharamannya,seperti, di halalkannya zina, membunuh, dan berhenti puasa.
9. Mengharamkan perbuatan yang Ulama telah sepakat tentang kebolehannya,seperti kawin haram, jual beli haram makan minum, dan sebagainya.
10. Meniadakan atau mengharamkan yang Ulama telah sepakat atas kewajibannya, seperti Shalat, Zakat, Haji, dan lain-lainnya.
11. Mengingkari keSahabatan Nabi yang paling utama, seperti Saidina Abu Bakar, Sidina Umar, dan lain-lainnya.
12. Mengingkari sepotong ayat atau keseluruhannya,atau menambah sepotong ayat atau seluruhnya dari Alqur’an dengan tujuan menjadi ia tambahan Alqur’an.
13. Mengingkari salah satu dari Rasul yang 25 dan Rasul yang telah sepakat para Ulama sekalian.
14. Mendustakan Para Rasulullah
15. Meng’iktiqatkanadanya Nabi setelah Nabi Muhammad anak Abdullah, ber Ibukan Aminah.
16. Mendakwakan dirinya jadi Nabi atau Rasul setelah Nabi Muhammad bin Abdullah,
Semoga kita dapat menjaga akan ‘iktiqat kita supaya kita tidak terjerumus kelembah kemurtatan,hanya ini yang dapat saya tuliskan semoga bermanfa’at untuk saya pribadi dan untuk para pembaca sekalian,semogaallah memberi kita taufiq dan hidayahnya dan di masukinya kita dalam syurga firdaus.amiin yarabbal’alamiin.

اللهم أحينا على سنة سيدنا و شفيعنا محمد صلى الله عليه و سلم وأمتنا على دينه و توفنا على ملته واحشرنا فى زمرته وارزقنا محبته ومحبة أهل بيته أجمعين برحمتك يآارحم
الراحمين.

Allaahumma ahyinaa ‘alaa sunnati sayyidinaa wa syafii’inaa muhammadin shollallaahu ‘alaihi wa sallama, wa amitnaa ‘alaa diinihi, wa tawaffanaa ‘alaa millatihi, wahsyurnaa fii zumrotihi, warzuqnaa mahabbatahu wa mahabbata ahli baitihi ajma’iina, birohmatika yaa arhamar-roohimiina.

Artinya : Ya Allah, hidupkanlah kami dalam sunnah Sayyidina dan Syafi’ina Muhammad saww., akhirilah usia kami dalam agamanya, kumpulkanlah kami dalam kelompoknya, dan karuniakanlah kami perasaan cinta kepadanya dan kepada seluruh ahli baitnya, dengan rahmat-Mu, Wahai Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.